Land: Ghana
Hovedstad: Accra

Forventet levealder: 59,5 år

Befolkningstal: 28,21 millioner

Sprog: Engelsk (officielt sprog), derudover en række forskellige stammesprog

Børnedødelighed (under 5 år): 93 ud af 1000

Personer med handicap: WHO estimerer at 15 % af verdens befolkning har et handicap. Det er mindst 4 mio. mennesker i Ghana.

Personer med udviklingshæmning: Inclusion Ghana anslår på baggrund af WHO's opgørelser, at der er mindst 600.000 personer med udviklingshæmning i Ghana.