HVAD BESTÅR SAMARBEJDET I?

Udviklingshæmning er et handicap, som i Ghana er omgærdet af stærke fordomme. Projektet vil skabe accept, social kontakt og et skole- og fritidsliv, så børn med udviklingshæmning også får mulighed for at udvikle sig og være en værdig del af det samfund de bor i. Spejderhjælpen vil sammen med DH, LEV og Inclusion Ghana se potentiale og sætte fokus på børn med udviklingshæmning i Ghana.