Hvem samarbejder vi med?

Danske Handicaporganisationer (DH)

DH er en paraplyorganisation, der blev stiftet i 1934. DH’s 34 medlemsorganisationer har tilsammen over 330.000 medlemmer, der dækker alle typer handicap. DH arbejder med udgangspunkt i FN’s Handicapkonvention for et fuldt inkluderende samfund, hvor personer med handicap på lige fod med alle andre medborgere har ret til fuld og lige deltagelse i samfundslivet. DH arbejder internationalt for at understøtte, at personer med handicap i andre lande får de samme muligheder. DH og flere medlemsorganisationer har samarbejdet med den ghanesiske handicapbevægelse siden 2002.

Landsforeningen LEV (LEV)

LEV blev stiftet i 1952 og fungerer som både medlems- og paraplyorganisation. LEV har ca. 9.000 medlemmer, mange aktive i medlemskredse rundt i hele Danmark. Derudover har LEV 16 landsdækkende medlemsforeninger, der dækker forskellige typer af udviklingshæmning, fx Landsforeningen Downs Syndrom. LEV arbejder med udgangspunkt i FN’s Handicapkonvention for et fuldt inkluderende samfund, hvor personer med udviklingshæmning på lige fod med alle andre har ret til fuld og lige deltagelse i samfundslivet. LEV arbejder internationalt for og med personer med udviklingshæmning i udviklingslande, hvor deres rettigheder kun i et meget lille omfang bliver taget seriøst.

Inclusion Ghana

Inclusion Ghana blev stiftet i 2009 og er i dag er en anerkendt netværksorganisationen med 26 medlemsorganisationer, som arbejder for inklusion af personer med udviklingshæmning og deres familier i Ghana. Organisationen er medlem af Ghana Federation of Disability Organisations (GFD), den ghanesiske paraply organisation for handicaporganisationer i Ghana, tilsvarende til DH.

Inclusion Ghana styrker personer med udviklingshæmning og deres familier så de kan stå frem og tale for sig selv, og arbejder derudover med oplysning og fortalervirksomhed, så det ghanesiske samfund forstår hvad udviklingshæmning er og stopper med at diskriminere børn og unge, som ser anderledes ud - ud fra mottoet: ”Let’s move our children from the back of the houses to the front yard”. LEV har samarbejdet med Inclusion Ghana siden den blev stiftet.