SPEJDERHJÆLPSUGEN 2019

Pengene til projektet:

  • Sikrer at børn med udviklingshandicap både opbygger selvtillid og bliver inkluderet i deres lokalsamfund. 

  • Sørger for at spejdere lærer om udviklingshandicap og best buddies (venskabsordning). I de kommende år vil spejdere blive best buddies med børn med udviklingshandicap. Dette venskab vil hjælpe det enkelte barn med udviklingshandicap til at styrke de sociale relationer og få mere selvtillid. I dag er dette desværre en stor udfordring for børn med udviklingshandicap i Ghana. De føler sig ofte ekskluderet og ensomme.  

  • Sikrer at lokalsamfundet og interessenter får en større forståelse for udviklingshandicap, bliver inkluderende over for børn med udviklingshandicap og ser børnenes potentialer.

(Du finder mere detaljeret projektinformation nedenfor, som knytter sig til det enkelte statement)

 

HVOR FINDER PROJEKET STED?

Projektet finder sted i udvalgte områder i Ghana - se de røde stjerner på kortet til højre.

De fysiske møder mellem de mange aktører er kontekstafhængige, men de vil primært finde sted på skoler, markedspladserne, kirkerne og andre steder kendte steder, hvor det er let samle folk.

 HVAD ER VORES PLAN?

Baseret på erfaring, vil vi i starten af projektet fokusere mest på at oplyse spejderne, spejdernes forældre og beboerne i lokalsamfundene, fordi de er bange for børn med udviklingshandicap.  Igennem oplysning skal vi nedbryde de fordomme, som mange mennesker har til udviklingshandicap.

Efter oplysningen har spejderne, deres forældre og beboerne ændret deres opfattelse fra negativ til positiv.

 

Efterfølgende vil vi arbejde på at udvikle venskaber mellem spejderne og børn med udviklingshandicap (best buddy). 

 

Dette er et pilot projekt, som fokuserer på inklusion og fællesskaber. Spejderbevægelsen er stærk i Ghana og derfor skal den hjælpe børn med udviklingshandicap, som gennemlever daglige udfordringer såsom ensomhed, vold (fysisk og psykisk), voldtægt etc.

Igennem dette projekts oplysning og etablering af nye venskaber, vil mange børn med udviklingshandicap opleve at blive accepteret som den de er og få troen på at de sagtens kan være til gavn.