DATOER

Spejderhjælpsugen afholdes altid den sidste hele uge i september, som enten hedder uge 38 eller 39. I 2019 er det fra 21. - 29. september.

Hvert år har den enkelte spejdergruppe mulighed for at bestille og/eller downloade arbejdskort, mærker og andre materialer direkte hos Spejderhjælpen. Læs mere om dette under 'materialer' ude i venstre side.

PENGE

Når I er færdige med spejderhjælpsarbejdet, skal pengene sendes til jeres eget korps. Det er lidt forskelligt, hvordan korpskontorene modtager betalingen.

KFUM-Spejderne i Danmark
Send en mail til info@kfumspejderne.dk med din gruppes navn og det indsamlede beløb, så vil der blive sendt en faktura til gruppens kasserer.

Det Danske Spejderkorps
Sæt dine penge ind på konto nr. 4183-2101327 og husk at anføre dit gruppenummer.

De grønne pigespejdere
Sæt dine penge ind på konto nr. 3001-5500214 og husk at anføre enten gruppenavn -eller nummer.

Dansk Spejderkorps Sydslesvig
Sæt dine penge ind på konto Union Banken.

IBAN: DE90215201001001250260

BIC: UNBNDE21 og husk at anføre gruppenavn.

Danske Baptisters Spejderkorps
Sæt dine penge ind på konto nr. 9102-2025749602 og husk at anføre dir gruppenavn.

 

Herefter sender hvert korps pengene videre til Spejderhjælpen i perioden december-februar. Der går derfor et pænt stykke tid fra jeres indsamling, til vi kan se den samlede sum af årets indsamling.