MATERIALER SPEJDERHJÆLPEN

Til Spejderhjælpsugen kan du bestille mærker til uniformen samt printe arbejdskort og aktivitetsmaterialer.

Mærket kan spejderne sætte på uniformen som bevis på, at de har deltaget i Spejderhjælpsugen og støtter op om Spejderhjælpen. Det nye 2018-mærke er gult.

Arbejdskortet kan spejderne have med rundt, når de tjener penge. Det fungerer både som en slags legitimation og som oplysning om Spejderhjælpen. På kortet kan "arbejdsgiveren" beskrive arbejdet, som spejderen har udført samt angive tjent beløb og underskrive. Arbejdskortet kan bestilles nederst på siden eller downloades her.

Aktivitetsmaterialet kan downloades her.

Efter først-til-mølle princippet vedlægger vi også en plakat, som vi håber, at I vil hænge op i f.eks. jeres spejderlokale for at oplyse om Spejderhjælpen.

Det er ikke et krav for at deltage i Spejderhjælpsugen, at man bruger de ovennævnte materialer. 

Det er helt gratis at bestille.

Bestil materialer her - og du modtager materialet ultimo august.

 

 

DOWNLOAD MATERIALE 2016-2018

Her kan du hente aktivitetshæftet, følgebrevet og arbejdskortet for Spejderhjælpsugen 2016-2018.

Download aktivitetshæftet

Hent følgebrevet til aktivitetshæftet

Download arbejdskort til print