Spejderhjælpens bestyrelse er sammensat af fem korpsrepræsentanter, én fra hvert af de involverede korps - De grønne pigespejdere, Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne i Danmark, Dansk Spejderkorps Sydslesvig og Danske Baptistspejdere. Desuden sidder en tilforordnet fra hvert af de fem korps.

Derudover består bestyrelsen af tre civile medlemmer, iblandt hvem formanden vælges.

 

 

BESTYRELSE:

Formand
Marianne Karstensen
Civilt medlem
maka@maka.dk

Næstformand
Mette Geil
Civilt medlem
mail@mettegeil.dk

KORPSREPRÆSENTANTER

De grønne pigespejdere
Maria Nitzsch Hastrup
mnh@pigespejder.dk

KFUM-Spejderne i Danmark
Hanne Friis Kaas
kaas@kfumscout.dk 

Det Danske Spejderkorps
Helene Elisabeth Dam Jørgensen
heleneedj@gmail.com

Dansk Spejderkorps Sydslesvig
Inger Würtz
i-wuertz@foni.net

Danske Baptisters Spejderkorps
Johanne Kofoed

jk@dbs.dk

 

 

 

TILFORORDNEDE

Det Danske Spejderkorps
Mie Haugaard
mie.h.haugaard@gmail.com

De grønne pigespejdere
Hanne Jensen
hanne.jensen.2009@gmail.com

KFUM-Spejderne i Danmark
Christian Andersen 
casbjorn@hotmail.com 

Danske Baptisters Spejderkorps