SPEJDERHJÆLPEN SØGER NYT PROJEKT

Spejderhjælpen søger et partnerskabsprojekt fra 1. januar 2019 og to-tre år frem.

Spejderhjælpen er en selvstændig almennyttig fond, stiftet af de danske spejderkorps: Det Danske Spejderkorps, KFUM-spejderne i Danmark, De Grønne Pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps samt Dansk Spejderkorps Sydslesvig, som tilsammen har ca. 60.000 medlemmer. Fondens formål er at støtte projekter til fordel for nødlidende, syge og vanskeligt stillede børn i Danmark, herunder Grønland, og uden for landets grænser.  Fondens midler tilvejebringes ved at spejderne tilbyder egen frivillig arbejdsindsats mod betaling.

Spejderhjælpen har siden 2016 haft et partnerskabsprojekt ”Uddannelse for alle” med Danske Handicap Organisationer, som slutter med udgangen af 2018. Spejderfonden ledes af en bestyrelse af 8 frivillige samt 4 tilforordnede. Bestyrelsen formidler de indsamlede midler og motiverer til indtjening via oplysnings- og aktivitetsmateriale til spejderne. Se Spejderhjælpens fundats her

Spejderhjælpen har erfaring med internationale projekter og partnerskaber. Spejderhjælpen bidrager med en specifik viden om og perspektiv på børn og unge, herunder målgruppens involvering i udviklings- og oplysningsarbejde. Spejderhjælpen ser et udviklingspotentiale i partnerskaber, hvor denne målgruppe er med til at tage ansvar for udviklingen, både hvad angår indtjening og oplysning. Spejderhjælpen er motiveret til at lade sig inspirere yderligere af det strategiske oplysnings-, indsamlings- og udviklingsarbejde, som en kommende partner arbejder med, ligesom vi er meget optagede af de muligheder, som især de sociale medier giver, både hvad angår indtjening og oplysning.

Bestyrelsen opfordrer til, at følgende elementer uddybes i en evt. tilbagemelding vedr. et muligt partnerskabsprojekt:

  • Projektet – formål, mål og resultater • Landet, herunder beskrivelse af de politiske og økonomiske forhold
  • Organisationens syn på, hvordan den vil forvalte partnerskabet
  • Information om organisationens eget bidrag til projektet, herunder formidlingsmuligheder
  • Forslag til indsamlings- og indtjeningsmetoder og organisationens egen indsamlingskapaciteten til projektet. 
  • Motivation for at samarbejde med Spejderhjælpen. 

Spejderhjælpen skal have et bud på et muligt partnerskabsprojekt senest 1. juni 2018. De organisationer, der måtte gå videre bliver inviteret til et møde for at præsentere og drøfte partnerskabsprojektet ultimo juni eller den 2. uge i august 2018. Spejderhjælpen bidrager gerne med supplerende oplysninger.

Ønsker I mere information eller har spørgsmål, kan I kontakte Spejderhjælpens formand, Marianne Karstensen