BURMA ELLER MYANMAR?

Landet hedder officielt Myanmar i følge FN, men mange holder fast i landets tidligere navn Burma. Begge dele kan i dag bruges uden at fornærme nogen.

SPEJDERHJÆLPENS STORE FORSKEL I BURMA 2010-2014

141.704 burmesiske børn har lært at læse og skrive takket være en solid indsats fra bl.a. danske spejdere, som har støvsuget biler, solgt kager, luftet hunde og meget andet hvert år i Spejderhjælpsugen.

”Koster det virkelig kun 16 kr. at gå i skole et helt år i Burma?”, spørger Johannes måbende ved optakten til spejdergruppens årlige indtjeningsuge i september. For så vil han godt give 32 kr. af sine egne lommepenge, så han kan være med til at gøre en forskel for hele to burmesiske børn. Da Johannes mor kommer ned til spejderhytten for at hente ham, må han straks lave aftale med hende om forudbetaling af næste måneds lommepenge, så han kan sende sine 32 kr. af sted til Burma.

Fonden Spejderhjælpen
Gennem fire år fra 2010 til 2014 har Spejderhjælpen i alt indtjent 1.608.660 kr. Beløbet rummer Johannes’ lommepenge samt rigtig mange timer og kræfter, som danske spejdere har brugt på forskellige former for indtjening.
Gennem mere end 50 år har Spejderhjælpen eksisteret som en tværkorpslig fond for Det Danske Spejderkorps, Danske Spejderkorps Sydslesvig, Danske Baptistspejdere, De grønne pigespejdere og KFUM-Spejderne i Danmark. Hvert år arbejder danske spejdere med forskellige tjanser for at indtjene mindre beløb, som Spejderhjælpen bruger til at hjælpe nødlidende børn til bedre vilkår. Årligt indsamles gennemsnitligt 400.000 kr.

Skoler i Burma
Spejderhjælpens indsats har de sidste fire år været koncentreret omkring Karen-staten i Burma, som ligger på grænsen til Thailand. Karen-folket har gennem mange år været undertrykt af Burma, og de har levet fattigt og skjult i bjergene. Livet har været præget af overlevelse, og skolegang var ikke en del af deres liv.
Skoleprojektet i Burma har været et trepartsprojekt mellem Spejderhjælpen, Folkekirkens Nødhjælp (FKN) og en lokal organisation, Karen Teachers Work Group (KTWG). KTWG har uddannet lærere, bygget skoler i bjergene, transporteret skolepakker med blyanter osv. til skolerne og koordineret selve indsatsen. FKN har administreret indsatsen sammen med KTWG i Burma og selv givet en stor pose penge til projektet. Og Spejderhjælpen har sendt penge til projektet gennem FKN, og vi har årligt sendt et hold unge danske spejdere til Karenstaten for at besøge personer i projektet og formidle historier til spejderorganisationerne. I alt er der bygget 1.295 skoler, uddannet 6.148 lærere og 141.704 elever har fået et afgangsbevis. Desuden er frafaldprocenten faldet fra 37 % til 22 %, og lærernes månedlige løn er steget fra 200 bat til 450 Thai Bhat. Det betyder, at lærerne i dag kan leve af deres løn og ikke som før, hvor supplerende indtægt var en nødvendighed.

Hver spejder tjener 6 kr.
Trods flotte resultater kunne vi være nået meget længere. Hvert år indsamler vi gennemsnitligt pr. spejder godt 6 kr., og det er meget lidt. ”Alle landets mange spejdergrupper gør en kæmpe indsats i dagligdagen ved at udvikle børn og unge til at blive selvstændige og ansvarsbevidste samfundsborgere. De fleste gør det primært gennem aktiviteter, som har fokus på spejderlivet. Der mangler derfor fokus på andre børn og unge, som ikke er spejdere, og ansvaret for den verden vi er en del af”, fortæller Helene Jørgensen, der er DDS repræsentant i Spejderhjælpens bestyrelse. Helene Jørgensen er selv meget aktiv i DDS internationale udviklingsarbejde og brænder for at skabe mere fokus blandt spejdere i Danmark på, at vi har et globalt ansvar. ”Ideen med spejder er at udvikle børn og unge til at tage ansvar for den verden, vi er en del af, og være med til at gøre en positiv forskel”, uddyber hun.

Spejderhjælpen i 2015
Projektet i Burma er slut, og i 2015 vil Spejderhjælpen samarbejde med Danmarks Kirkelige Mediecenter om et projekt om Verdens Uretfærdigheder. I løbet af foråret vil der blive afholdt informationsmøder rundt omkring i landets større byer for alle ledere og andre interesserede. I løbet af året planlægges Spejderhjælpens næste eget projekt, som vil starte op fra 2016.