HISTORIE

DDS jubilæumslejr 1959

I 1959 henvendte de 4 daværende spejderkorps sig til Justitsministeriet for at få tilladelse til at foretage en landsdækkende indsamling til fordel for syge og vanskeligt stillede børn (Det Danske Pigespejderkorps, Det Danske Spejderkorps, KFUM-spejderne i Danmark og KFUK-spejderne i Danmark).
Til støtte for ansøgningen anførtes, at spejderkorpsene utallige gange havde ydet assistance ved salg af lodsedler for foreninger med almennyttige formål. Det havde imidlertid vist sig vanskeligt at skabe den fornødne interesse hos spejderne for at deltage i disse opgaver, fordi de som regel ingen tilknytning havde til den enkelte enhed, og fordi man heller ikke blev nærmere informeret om, hvad pengene blev brugt til.
Tilladelsen fra Justitsministeriet blev opnået, og korpsenes ledelser var enige om, at man i stedet for de tidligere støtteaktioner ville etablere sin egen hjælpeindsats under navnet “Spejderhjælpen”. Det blev således også muligt at anvende en pædagogisk bedre arbejdsform end indsamling, nemlig indtjening ved eget arbejde. De indtjente penge skulle så anvendes til støtte for syge og vanskeligt stillede børn i Danmark og ude i verden.
Der var i alle korpsene enighed om at gå med i Spejderhjælpen. Der blev nedsat en bestyrelse med repræsentanter for alle korpsene og repræsentanter, som blev udpeget udefra. Denne bestyrelse arrangerede derefter den første Spejderhjælpsuge, som fandt sted i september 1960, og som er blevet gentaget hvert eneste år siden da.
Korpsene har haft mange samarbejdsprojekter, men uden tvivl er Spejderhjælpen det projekt, som har fungeret bedst gennem alle årene, hvor alle i bestyrelsen “trækker på samme hammel”, men hvor korpsenes repræsentanter samtidig har deres eget bagland at referere til.

Spejderhjælpen kan i 2019 fejre 60 års jubilæum.