OM RWANDA

Rwanda ligger i det centrale Afrika og bliver ofte kaldt "de tusind bjerges land" pga. de utallige grønne bakker og det kuperede terræn.

Landet er på størrelse med Jylland, og der bor ca. 11,9 millioner mennesker. 73% af befolkningen bor på landet, hvor de lever af jordbrug og kvægavl. Primært dyrker man plantain (en slags banan),søde kartofler, cassava og bønner. Nogle landmænd kan også leve af at dyrke, riste og sælge meget høj-kvalitets kaffe.
Selv om Rwanda ligger midt inde på det afrikanske kontinent, lever en del af at fange og spise (og sælge) fisk fra Kivu-søen; een af verdens dybeste søer. Kivu-søen er en smule større end Fyn. 

Mange forbinder Rwanda med folkemordet i 1994. Dette spiller også en stor rolle i landets nyere historie, men her 22 år senere prøver befolkningen at se fremad og opbygge et fredeligt og demokratisk samfund.

Kigali
En større og større del af befolkningen flytter til hovedstaden Kigali. Der bor omkring 1 million mennesker i Kigali - det er lidt færre end der bor i Københavns kommune.

Kigali er en velfungerende afrikansk storby - mange af vejene er asfalterede og næsten alle vejene i den grønne bakkede by har navne.

Bystyret i Kigali satser på at følge med udviklingen, og tiltag som gratis wifi i busserne og opbakning til folk, der åbner cafeer og butikker er med til at lokke flere og flere turister til landet.

Miljø
I Rwanda er der stor miljøbevidsthed, hvilket for eksempel kommer til udtryk ved et fuldstændigt forbud mod plastikposer. Hvis man ikke har fået et indkøbsnet med, må man bære i hænderne eller hyre nogen til at hjælpe med at bære.(Så husker man nok indkøbsnettet næste gang). Som et ”bi-produkt” af dette forbud, har mange kvinder små forretninger i nærheden af markeder, hvor de syr og sælger indkøbsnet.

Rwanda er også hjem for de udryddelsestruede bjerggorillaer. I følge WWF, er der kun 880 bjergorillaer tilbage i verden, og en del af dem lever i flokke i Rwanda. Der bliver gjort en stor indsats for at bevare områderne, så bjerggorillaerne også har et hjem i Rwanda i fremtiden. Bl.a. tjener man penge til bjerggorillaernes bevarelse på, at mange turister gerne vil opleve dyrene på nært hold.

 

Faktaboks
Hovedstad: Kigali
Befolkning: 11,8 millioner
Indkomst pr indbygger: 620 USD pr år
Sprog: Kinyarwanda
Forventet levealder: 64 år
Adgang til rent vand: 71 %
Dødelighed for børn under 5 år: 52 ud af 1000 levendefødte
Andel af befolkningen bosat i byer: 27%