SKOLE SKAL VÆRE FOR ALLE

Alle børn har ret til at gå i skole, og på verdensplan er det lykkedes at få 90 procent af alle verdens børn i skole. Børn med handicaps udgør en meget stor del af de 10 procent, der aldrig kommer i skole. Derfor samarbejder Spejderhjælpen med Danske Handicaporganisationer fra 2016-2018 om at støtte børn med handicap i deres skolegang i det afrikanske land, Rwanda.